Wat is beeldende begeleiding of therapie?

Beeldende begeleiding:   

Op de praktijk komen wekelijks mensen met een begeleidingsvraag, in kleine groepen, bij elkaar om in een gezellige sfeer en op een rustige locatie zich bezig te houden met verschillende creatieve activiteiten. Dit is ook mogelijk bij uw thuis als u voor individuele begeleiding kiest. U hoeft hiervoor niet creatief te zijn. De creatieve activiteiten worden afgestemd op uw individuele wensen en mogelijkheden. Zo wordt er volop geschilderd, getekend, geboetseerd of gewerkt met vilt of stof.

Het werken met creatieve materialen biedt in eerste instantie rust en ontspanning, waardoor het mogelijk wordt om aan bepaalde doelen te werken. Creatieve materialen worden hierbij als middel ingezet om bijvoorbeeld je gevoelens op een adequate wijze te leren uiten. Samen gaan we op zoek naar uw interesses en behoeften, omdat beelden meer duidelijkheid bieden en inzicht geven in je eigen situatie. Beeldend werken biedt je namelijk de mogelijkheid om zonder woorden je gedachten, gevoelens en ervaringen uit te drukken in beeld.

Bij individuele begeleiding gaat het om activiteiten die mogelijk gericht zijn op een of meerdere van de onderstaande vormen van ondersteuning:

* Bij rust en ontspanning.
* Bij het behoud of verbetering van de zelfredzaamheid.
* Bij het aanbrengen van structuur en hulp bij plannen.
* Bij verbeteren of stabiliseren van psychisch welbevinden.
* Bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
* Bij het uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen.

Bij groepsbegeleiding gaat het om activiteiten die mogelijk gericht zijn op:

• Activering.
• Bij rust en ontspanning.
• Beweging.
• Leren omgaan met de problematiek.
• Sociale-en/of communicatieve vaardigheden in stand houden of ontwikkelen.
• Zingeving.
• Voorkomen van sociaal isolement of depressie.
• Bieden van ritme en regelmaat.
• Ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger(s).

We bekijken samen wat het beste aansluit bij uw wensen, uw kracht en uw hulpvraag.

Beeldende therapie:

Als je in het dagelijks leven wordt belemmerd door onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, rouwgevoelens, een burn-out of een depressie, sluit beeldende therapie aan bij de behandeling. We gaan dieper in op de problematiek om trauma’s te kunnen verwerken of om je gevoelens rondom rouw een plek te kunnen geven. Samen ga ik met jou op zoek naar kansen en mogelijkheden om je problemen of klachten weer het hoofd te kunnen bieden met behulp van creatieve opdrachten.

Het werken met de beeldende materialen en het ontstane werkstuk laten je zien hoe je in het dagelijks leven met je emoties, gedachten en gedrag omgaat. Door het maken van een beeldend werkstuk ontstaat er een concreet tastbaar en zichtbaar product waarop kan worden teruggekeken. Door middel van de werkstukken ontstaan er vaak persoonlijke thema’s die aanleiding kunnen zijn voor het bespreken van datgene wat je bezig houdt. Op deze manier ben je in staat stap voor stap bewust te worden van je gevoelens en/of je problematiek, hierop kun je reflecteren om tot acceptatie, verandering of verwerking te komen.

De ervaringen die je opdoet tijdens het werken met de beeldende materialen beïnvloeden en veranderen namelijk het leven buiten de therapie. Er vindt een overdracht van de ene situatie naar de andere plaats. Beeldend werk en praktijk worden concreet gekoppeld door in opdrachten ‘echte’ situaties en ‘actuele’ gevoelens te verbeelden. Er worden verbaal koppelingen gemaakt naar de praktijk (patronen in gedrag, denken en voelen), onder het mom van ‘herken je dat wat hier nu gebeurt ook in andere situaties’ en ‘wat zou deze ervaring je kunnen bieden in andere situaties’. Ook wordt hiermee de transfer gemaakt van een opgedane ervaring naar het onder woorden brengen hiervan.

Je hoeft hiervoor niet creatief te zijn of goed te kunnen schilderen of boetseren, maar het enige wat nodig is dat je het prettig vindt om met beeldende materialen te werken.

Werkwijze:

Bij beeldende begeleiding en therapie starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, daarna volgt een intakegesprek. Bij dit gesprek wordt je hulpvraag besproken en het verloop van de begeleiding of behandeling, zoals de doelen, het aantal, de frequentie en je verwachtingen.

Bij beeldende begeleiding vindt er regelmatig een evaluatiegesprek plaats om te onderzoeken of de begeleiding dient te worden bijgesteld en nog voldoet aan uw wensen en behoeften.

Bij beeldende therapie start daarna de behandelfase, waarbij we doelgericht te werk gaan. Er wordt d.m.v. opdrachten, oefeningen en thema’s gewerkt aan verwerking en/of acceptatie, verandering of ontwikkeling. Tussentijds vinden er een of meerdere evaluaties plaats, waarbij gekeken wordt of de doelen moeten worden bijgesteld of gehandhaafd. Als de doelen zijn bereikt start de afrondingsfase of indien nodig kan er gekeken worden naar een vervolgtraject.

Mocht je in behandeling zijn bij een andere hulpverlener (psycholoog, psychiater of psychotherapeut) dan kan het van belang zijn dat er, na jou toestemming contact met hem/haar gelegd word. De behandeling kan hierdoor maximaal op elkaar worden afgestemd.

Filmpje waarin een beeldend therapeut uitleg geeft over beeldende therapie.

Filmpje over de ervaringen van mensen met beeldende therapie.

Geef een reactie