Mensen met dementie en NAH

Bij beeldende begeleiding komen mensen met NAH en dementie in kleine groepen wekelijks bij elkaar voor creatieve activiteiten. Er wordt gewerkt in dagdelen van 9.30 tot 12.00 uur, maar de tijd kan ook worden aangepast naar gelang de wensen. U wordt ontvangen met een vers gezet kopje koffie of thee, even met elkaar praten en lachen in een gezellige ruimte, terwijl u heerlijk kan ontspannen door creatief bezig te zijn. Bij de begeleiding van mensen met dementie en NAH staat het plezier beleven van het samenzijn en de gezelligheid voorop.

Er wordt echter ook aan bepaalde doelen gewerkt, omdat het oplopen van een hersenletsel na een herseninfarct of hersenbloeding zeer ingrijpend is en op alle levensgebieden veel invloed heeft voor een getroffene en zijn omgeving. Van de ene op de andere dag ervaar je beperkingen die je eerder niet kende. Soms doordat mensen met hersenletsel moeilijker praten of schrijven, je fysiek niet meer kunt wat je vroeger kon en raak je daardoor je vertrouwde sport of hobby kwijt. Het kan ook zo maar zijn dat je je werk niet meer kunt uitvoeren. Dat is moeilijk voor iedereen en heeft ook gevolgen voor het leven van mensen in je naaste omgeving zoals partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s. Ook hun leven verandert hierdoor.

FILMPJE: Beeldende therapie en begeleiding voor mensen met dementie en somberheidsklachten:

WZH – Kunstzinnige therapie helpt bij sombere stemmingen van bewoner – YouTube

Ook bij mensen met dementie kan door verwarring en achteruitgang van het geheugen ‘angst’ ontstaan. Situaties worden verkeerd begrepen, waardoor men onzeker wordt en men niet weet hoe men moet reageren. Men kan geen uiting geven aan deze gevoelens, waardoor ‘depressieve klachten’ kunnen ontstaan en men zich steeds verder gaat terugtrekken.

Ieder mens heeft echter anderen klachten, problemen en een andere geschiedenis, waardoor de begeleiding wordt aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. Ik kan u helpen bij het verwerken van wat u is overkomen en u leren aanvaarden dat u leven ingrijpend veranderd is. Vervolgens gaan we op zoek naar het vinden van een nieuw perspectief en evenwicht.
Het werken met creatieve materialen biedt daarnaast een handvat om wel uiting te geven aan uw gevoelens zonder hiervoor woorden te hoeven gebruiken. Beeldende begeleiding kan ertoe bijdragen de gevoelens te verwerken als gevolg van de dementie en NAH, waardoor de omgang met dierbaren makkelijker en plezieriger wordt. Men ervaart autonomie, doordat het werkstuk het resultaat is van hun eigen keuzes, daarnaast is hun creativiteit te zien als tastbaar resultaat en dat blijkt motiverend te werken.

Het leidt tot nieuwe gesprekken met anderen, een gevoel van trots en een gevoel van zingeving; ’dat heb ik toch maar gemaakt!’ Het activeert en men ervaart plezier. Herinneringen worden opgehaald en onderwerpen besproken over “vroeger”. Men kan bepaalde aspecten van het leven weer vormgeven, dat een bijdrage kan leveren aan het vinden van woorden.

Dementie of NAH betekent meestal veel inleveren, maar hier kunnen nog nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Het werken met creatieve materialen heeft bovendien een kalmerende werking op het gedrag van mensen die angstig, onzeker of onrustig zijn.

U hoeft hiervoor niet creatief te zijn. Ook als je 80 jaar bent, al 70 jaar geen tekening meer gemaakt hebt, nooit veel interesse in kunst hebt gehad en dementerend bent is deze vorm van begeleiding voor u geschikt.

Werkwijze:

Via het Wmo-loket van de gemeente kunt u deze ondersteuning aanvragen. Dit kan zowel via het Persoonsgeboden Budget (PGB), waarbij u de inkoop van zorg helemaal zelf regelt als “Zorg In Natura” (ZIN), waarbij de gemeente de zorg voor u regelt. De begeleiding wordt in beiden gevallen meestal geheel door de gemeente vergoedt m.u.v. de eigen bijdrage. Voor meer informatie neem gerust contact met mij hierover op.

Om aan die individualiteit tegemoet te kunnen komen werk ik met diverse creatieve materialen op mijn praktijk, maar als u wilt kom ik ook met de beeldende materialen binnen u veilig en vertrouwde omgeving aan huis.
Waar u na verloop van tijd worden omgeven door de eigen kunstwerken aan de muur.

Mindfulnesstraining speciaal voor mantelzorgers:

Een groot deel van de mantelzorgers, van o.a. mensen met NAH en dementie, is overbelast en ervaart stressklachten. Het verlenen van zorg brengt zowel fysieke, emotionele als ook sociale beperkingen met zich mee. Deze bijeenkomsten worden aangeboden in groepsverband, omdat in groepsverband herkenning plaats vindt door groepsgenoten. Zij kampen met soortgelijke verschijnselen, waardoor steun wordt ervaren en het ik-besef wordt versterkt, hierdoor kan men ervaringen en gevoelens onder woorden brengen.

Bent u mantelzorger:

• belast met een zware taak;
• ervaart u veel stress en spanning;
• heeft u last van tijdgebrek;
• heeft u veel vragen en onduidelijkheden over NAH of dementie;
• behoefte aan steun en wilt ervaringen delen met anderen;

Zijn er speciale groepen voor mantelzorgers waarbij:

• u anders leert omgaan met stress en spanning
• thema’s worden besproken die centraal staan in het leven van een mantelzorger, zoals: rouwgevoelens, zorgrelatie, grenzen aangeven, toekomst, voor jezelf zorgen etc.
• je voorlichting krijgt rondom NAH en dementie (omgang met problematiek, communicatie etc.)
• samen beleven van plezier en ontspanning

Hieruit ontstaan vaak vaste contactgroepjes om ervaringen te kunnen blijven delen.

Programma:
• Frequentie; 1 x per week gedurende 8 weken.