Participeren

Deze beeldende begeleiding is geschikt voor jongeren en volwassenen met psychiatrische, psychische of psychosociale problemen die uitgevallen zijn op de arbeidsmarkt of er nog geen deel van uitmaken. Waarbij men door middel van beeldende activiteiten leert stabiliteit en structuur aan te brengen in het dagelijks leven en de omgang met de problematiek te verbeteren, waardoor men weer zoveel mogelijk kan leren participeren in de maatschappij. Tevens door het leren van arbeidsgerelateerde vaardigheden kan men (weer) deelnemen aan de arbeidsmarkt middels een baan of vrijwilligerswerk.

Werkwijze:

Gedurende 8 weken word je twee maal per week gedurende 3 uur begeleidt.

Voor de start van de begeleiding vindt er een intakegesprek plaats om kennis te maken, tevens worden samen de doelen vastgesteld en een plan opgemaakt. Regelmatig vind er een tussenevaluatie plaats en aan het einde van de begeleidingsperiode vindt er een eindgesprek plaats, waarin wordt geëvalueerd en gekeken naar de toekomst en het behalen van de beoogde doelen. Het materiaal en de opdrachten worden afgestemd op je kwaliteiten en mogelijkheden. Er wordt intensief samengewerkt met betrokkenen rondom je participatieproces.

Er wordt gewerkt in groepen, waarbij thema’s aan bod komen als:

• Werkplanning, in stappen werken, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie;
• Feedback geven en ontvangen;
• Communicatievaardigheden, luisteren, een praatje maken, verbeteren en (h)erkennen van de (non)verbale communicatie;
• Probleemoplossing, veranderen van disfunctionele cognities, eigen aandeel zien in ontstane conflicten;
• Teamwork, voor jezelf opkomen, het ontwikkelen van goede relaties met collega’s;
• Verantwoording, keuzes maken, leren rekening houden met een ander:

Geef een reactie