Voor verwijzers

Indicatie:

Beeldende Therapie of Begeleiding kan binnen onze praktijk worden geïndiceerd voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen als er voor deze cliënt behoefte is aan een minder verbale (aanvulling op de) therapie of begeleiding.

Te denken aan een cliënt die bijvoorbeeld:
• Moeite heeft met verbaal uiten en reflecteren.
• Juist te sterk verbaliteit gebruikt en rationaliseert als afweer.
• Geen woorden kan vinden voor de problematiek of ervaringen.
• Een taboe heeft rusten op praten of het benoemen van een ervaring.

Werkwijze:

Er wordt gewerkt aan ontwikkeling, verandering, verwerking en/of acceptatie passend bij de hulpvraag. Het is een uitgangspunt van de therapie en begeleiding dat de ervaringen die de cliënten in therapie/begeleiding opdoen, het leven buiten de therapie/begeleiding beïnvloeden en veranderen, dat er een ‘transfer’ van de ene situatie naar de andere plaats vindt. Er is een link tussen wat er in het medium gebeurt en het gedrag, denken en voelen in alledaagse situaties.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door:
• Observatie, de manier waarop de cliënt een opdracht aanpakt heeft vaak een directe relatie met het dagelijks leven.
• Het oproepen van een situatie of een gevoel in een oefening dan wel in de samenwerking met de therapeut. Hier kan direct naar gekeken/op gereflecteerd worden.
• Het uiten van wat zich van binnen afspeelt, met een fysiek resultaat. Hier kan later met een afstand samen naar gekeken/op gereflecteerd worden.
• Het aangaan van nieuwe uitdagingen in een oefening, waardoor nieuwe inzichten worden verworven.
• Dagbesteding, biedt rust en ontspanning en structuur, activeert, gevoel van zingeving en ontlast de mantelzorgers.

Het gaat er niet om dat er iets moois gemaakt wordt. Ervaring met beeldende materialen is dan ook niet noodzakelijk. Het werken met creatieve materialen is een middel, niet het doel van de therapie of de begeleiding.

Doorverwijzen:

Doorverwijzing naar beeldende therapie vindt o.a. plaats bij:
• Emotieregulatie problemen;
• Spanningsregulatie problemen en burn-out;
• Rouwproblematiek;
• Problemen in de interactie;
• Disfunctionele denkgewoonten;
• Algemeen welzijn;
• Klachten rondom het zelfvertrouwen en/of identiteit;
• Stemmings- en/of angst klachten;
• Trauma gerelateerde klachten;
• Gedragsproblemen;
• Partnerproblematiek;
• Niet aangeboren hersenletsel;
• ASS en/of AD(H)D;
• Sociale vaardigheden of assertiviteitsproblemen.

Doorverwijzing naar beeldende begeleiding vindt vooral plaats bij de behoefte aan een of meerdere van de onderstaande vormen van ondersteuning:
• Bij rust en ontspanning.
• Bij het behoud of verbetering van de zelfredzaamheid.
• Bij het aanbrengen van structuur en hulp bij plannen.
• Bij verbeteren of stabiliseren van psychisch welbevinden.
• Bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
• Bij het uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen.

Of doelen die gericht zijn op:
• Activering.
• Leren omgaan met de problematiek.
• Sociale-en/of communicatieve vaardigheden in stand houden of ontwikkelen.
• Zingeving.
• Voorkomen van sociaal isolement of depressie.
• Bieden van ritme en regelmaat.
• Ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger(s).

Informatie:

U kunt bij mij meer informatie opvragen over de navolgende vorm van therapie, begeleiding, of dagbesteding.

Voor volwassenen:
• Beeldende therapie en mindfulness voor volwassenen;
• Beeldende therapie en mindfulness voor mantelzorgers in groepsverband;
• Beeldende therapie of begeleiding bij A(D)HD voor volwassenen;
• Dagbesteding voor mensen met dementie of NAH;
• Beeldende therapie of begeleiding bij een depressie voor volwassenen;
• Beeldende therapie of begeleiding bij een negatief zelfbeeld en/of identiteitsversterking voor volwassenen;
• Beeldende therapie of begeleiding bij angst en paniek voor volwassenen;
• Beeldende therapie of begeleiding bij NAH voor volwassenen;
• Beeldende therapie en partnerproblematiek;
• Beeldende therapie of begeleiding bij rouw-en verliesverwerking voor volwassenen bij het overlijden van een
persoon, maar ook door ziekte, echtscheiding, ontslag of lichamelijk letsel;
• Beeldende therapie of begeleiding voor volwassenen met angst-en/of stemmingsklachten als gevolg van
onverwerkte (traumatische) ervaringen;
• Het ontwikkelen van het welzijn en arbeidsgerichte vaardigheden d.m.v. beeldende groepstherapie of
begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen;
• Beeldende therapie of begeleiding voor jongeren en volwassenen die emotioneel zijn vastgelopen;
• Assertiviteit en beeldende therapie voor volwassenen.

Neem contact met mij op voor meer informatie. Ik sta altijd open om eens kennis te maken.

Financiering:

WMO of PGB:
Cliënten boven de 18 kunnen beeldende begeleiding aanvragen via de gemeente, bij het WMO-loket, waar hij of zij woont. Beeldende Therapie Praktijk Anita van den Brand heeft een overeenkomst met de Kempen gemeenten en de BOV gemeenten, waaronder de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Bergeijk, Best, Veldhoven en Oirschot. De begeleiding wordt dan door de gemeente vergoedt.

Zorgverzekering:
Beeldende therapie wordt door diverse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering als creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve/complementaire geneeswijze. Zie “tarieven en vergoedingen” voor een overzicht ziektekostenvergoedingen 2023.

Kennismaking: Een kennismakingsgesprek is zonder kosten en verplichtingen.