Wie zijn wij?

In de praktijk werken 2 beeldend therapeuten. Wij stellen ons even aan u voor:

Anita van den Brand

Missie:

Mijn keuze voor dit vak is ontstaan vanuit het verlangen mensen die in geestelijke nood verkeren te helpen. Ik laat mensen in hun waarde, door in te spelen op hun gevoelens en emoties, door niet meteen te oordelen, maar eerst te reflecteren op hun boodschap.
Ik ben ervan overtuigd dat je gevormd wordt door je (negatieve) ervaringen, waardoor er bepaalde gevoelens en gedachten ontstaan die bepalen hoe je reageert op een situatie. “Alles wat wij denken, voelen en doen heeft een oorzaak”. Je kunt een ander niet veranderen en soms kunnen we ook aan de realiteit niets meer veranderen, maar wel aan onze manier hiermee om te gaan. Je hebt altijd een keuze. Je kunt je laten meeslepen door je problemen of klachten of je kunt eraan werken, wat inderdaad niet eenvoudig is. Vanuit je vermogens, kwaliteiten en behoeften kan gezocht worden naar een nieuwe manier om weer grip te krijgen je problemen.
Ik vind dat iedereen uniek is en daarom de behandeling ook dient te worden afgestemd op de persoon en niet volgens de algemene regels standaard te handelen. Of ik nu therapie geef aan kinderen, volwassen of ouderen met grote of kleine problemen, ik kan iets toevoegen door mensen gevoelens te laten ervaren en/of opnieuw aan het denken te zetten. Ik ben dan elke keer weer onder de indruk van de zeggingskracht van het beeldend werken.

Opleidingen en werkervaring:

o Creatieve Therapie Beeldend aan de Hogeschool van Utrecht en Amersfoort.
o Inleiding in de psychologie, Sociale psychologie en Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse aan de Universiteit.
o Mindfulness training gebaseerd op Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) van Segal, Wiliams en Teasdale en het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), gevolg bij praktijk Libeboek, allround Psychology.
o Training Mindfulness en Beeldende therapie door Marijke Kremers en Esther Krul te Nijmegen.
o Kindertekeningen lezen en begrijpen bij Eveline Ruitenberg-van Carpenhout
o Opleiding Rouwverlichting door Anita de Gouw en Fransje Nolet.
o Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie bij de RINO Groep.

Ik heb werkervaring opgedaan als beeldend therapeut op het speciaal onderwijs, waar kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme onderwijs volgen. Daarnaast op het speciaal basis onderwijs, waar ik heb gewerkt met kinderen met problemen op het gebied van rouw, weinig zelfvertrouwen, autisme, ADHD, gedragsproblemen etc. Tevens heb ik gewerkt, op een psychologenpraktijk als beeldend therapeut, met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematieken, zoals angsten, depressie, stress, spanning, rouwverwerking, traumaverwerking etc. Waar ik zowel individuele, groepstherapie, gezinstherapie als relatietherapie heb aangeboden.

Lieke van Bommel Lieke.docx (2)

Mijn handen beginnen al te kriebelen als ik een potlood, kwast of pot verf zie. Creativiteit is een groot onderdeel in mijn leven. Het vak beeldende therapie is voor mij daarom ook een mooie combinatie tussen het creatieve, en het helpen van de mens die verkeerd in geestelijke nood.
Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen om het leven beter aan te kunnen. Om zichzelf beter te begrijpen. Als beeldend therapeut help ik je om jezelf te zijn. Je goede eigenschappen te leren benutten. Je vrijer te voelen.
De afgelopen jaren heb ik stage- en werkervaring opgedaan binnen het regulier basis onderwijs, binnen het Canisius ziekenhuis te Nijmegen op de PAAZ afdeling, een kunst atelier bij stichting Severinus, de jeugdzorg van Koraalgroep en werk ik momenteel ook binnen de forensische jeugdpsychiatrie GGzE.

Vakverenigingen en registratie:

Ik ben als beeldend therapeut erkend door:
o Nederlandse Federatie Gezondheidszorg –NFG.
o Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie –NVBT.
o Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB.

Ik ben geregistreerd in de kwaliteitsregisters van:

  • Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg – SRBAG.
  • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen – SRVB.
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – RBCZ
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd – SKJ
  • Stichting NIBIG Ik ben hier geregistreerd voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Ik ben tevens lid van:

* Werkgroep inclusieve samenleving.

* Dementienetwerk Reusel.

* Vereniging MeeDoeN Kwetsbare Ouderen, multidisciplinair netwerk kwetsbare ouderen gemeente   Bladel / Reusel.