Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren hebben soms problemen die ze niet zelf kunnen oplossen, omdat ze er niet over durven of kunnen praten. Of hij/zij zit niet lekker in zijn vel en heeft last van boosheid, angst of verdriet. Deze sociaal-emotionele problemen zijn vaak van invloed op de schoolprestaties of het dagelijks functioneren thuis.

Bij beeldende therapie krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid te communiceren zonder woorden. Niet voor iedereen, is praten over hun emoties of problemen, immers vanzelfsprekend. De vormgeving van de problematiek in beeldende materialen draagt bij aan het verwerken en/of anders leren omgaan met de problematiek die er mogelijk speelt in het leven van een kind of de jongere. Bij jonge kinderen speelt dit zich af op een onbewust niveau, het kind ervaart de therapie als fijn samen spelen. Ook voor jongeren zijn doe-activiteiten veel aantrekkelijker en verhogen daarnaast de motivatie.

Mijn praktijk is gericht op kinderen en jongeren met:20170419_163821

Een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of AD(H)D:

Tijdens de beeldende activiteiten gaat men aan de slag met gerichte opdrachten en activiteiten, waarbij er kan worden geoefend met concentratie, focus en afstemming op anderen. Ze leren al doende te herkennen wanneer spanning te hoog oploopt en wat ze in een dergelijk geval kunnen doen om de emoties te reguleren. Door tijdens en na de oefeningen terug te kijken, kan men waarnemen wanneer de concentratie goed lukt en wanneer men geneigd is impulsief te reageren of afgeleid te raken. Hierdoor kan men leren rust te nemen voor er wordt gereageerd, zodat men (soms letterlijk) even stil kan staan voordat men handelt.

Het is van belang dat hun acties terug te zien zijn in een tastbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat. Door terug te kijken op het proces kunnen kinderen/jongeren zelf zicht krijgen op het geleerde en de ontwikkeling die zij doormaken. Ze krijgen daardoor meer grip op eigen acties.

Niet Aangeboren hersenletsel:

Tijdens de therapie kan een kind/jongere met NAH verwerken van wat haar of hem  is overkomen, door de emoties van boosheid en/of verdriet uit te beelden. Vervolgens gaan we samen op zoek naar het vinden van een manier om met de NAH om te gaan en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Rouw-en verliesproblematiek bij het overlijden van een naaste, maar ook door ziekte/beperking, echtscheiding ouders of lichamelijk letsel:

Ook kinderen/jongeren hebben te maken met rouw en verlies. Bij een echtscheiding bijvoorbeeld, hebben ze vaak veel meegekregen van de spanningen tussen de ouders. Deze kinderen/jongeren kunnen een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en het gevoel krijgen dat ze voor hun ouders moeten zorgen of ze moeten beschermen. In sommige gevallen komen ze klem te zitten tussen de belangen van hun ouders. Ze willen loyaal aan beide ouders zijn en komen daardoor in conflict met zichzelf of hun ouders. Veel kinderen en jongeren denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen en voelen zich schuldig of medeverantwoordelijk, daardoor kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen zoals teruggetrokken of agressief gedrag.

Sommige kinderen/jongeren hebben uit bescherming voor hun ouders al lang hun gevoelens niet laten zien. In de beeldende therapie krijgen zij mogelijkheden om gevoelens als verdriet, somberheid of boosheid rondom de scheiding te uiten. Het uiteindelijke doel is dat ook weer vooruit gekeken wordt en dat het kind/jongere de huidige situatie aanvaardt en ermee leert omgaan.

Problemen rondom het zelfvertrouwen en/of de identiteit:images

Kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen kunnen mogelijk slechter functioneren dan anderen, waardoor ze stagneren in de (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Dit uit zich mogelijk in onaangepast of wensvervullend gedrag. In beeldende therapie hoeven ze niet te praten over datgene wat hen dwars zit. Op non-verbale wijzen kunnen gedachten en gevoelens worden geuit. Vanuit hun eigen behoefte kunnen ze aan het werk gaan, ruimte innemen, trots zijn en zichzelf leren kennen. Het scheppende karakter van de beeldende therapie, het ontstaan van een product en iets van jezelf terug zien, kan ik-versterkend werken. Ze leren daardoor hun eigen mogelijkheden ontdekken.

Stress-en spanning (mindfulness in combinatie met beeldende therapie):

Mindfulness en beeldende therapie verbetert de aandacht en vermindert de angst van kinderen en jongeren, daarnaast heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen en de interactie met anderen. Het vraagt van hen echter concentratie en een hoge mate van motivatie. Door de techniek middels beeldende activiteiten aan te bieden zijn kinderen/jongeren meer gemotiveerd en geïnteresseerd. Ze leren op een andere manier omgaan met problemen en stress.

Problemen met het uiten en reguleren van emoties:

Het werken met verschillende materialen brengt het kind of de jongere in contact met zijn (nog onbewuste) gevoel. Emoties kunnen gedoseerd in beeld gebracht worden, waardoor ze kunnen worden opgeroepen en doorleeft, zodat men vat krijgt op deze emoties.

In het werken en/of spelen met materiaal zijn daarnaast oorzaak en gevolgrelaties direct zichtbaar. Men leert zich bewust te zijn van zijn gedrag, zijn gedachten en zijn eigenheid. De therapeut verwoordt deze relaties, waardoor het kind of de jongere stapsgewijs grip krijgt op de omgeving. Hij of zij kan zijn sociale omgeving en zijn eigen rol daarin beter begrijpen.

Een verstandelijke-of lichamelijke beperking:

Veel kinderen en jongeren met een beperking hebben last van disfunctionele denkgewoonten. Deze komt men tegen in beeldende therapie. Opvattingen zoals: ‚Ik mag geen fouten maken‛, ‚Ik doe het niet goed‛, ‚Ik kan het niet‛, zijn heel herkenbaar. Door creatief aan het werk te gaan worden deze denkgewoonten besproken en vervangen door positieve patronen.

Hij of zij kan in Beeldende Therapie in een voor hen veilige omgeving zich ontwikkelen en oefenen met nieuw gedrag, zodat ze adequaat leren om te gaan met de sociale omgeving. Het kind of de jongere zal vaker positieve ervaringen opdoen, waardoor het zelfbeeld wordt versterkt.

Problemen rondom de sociale vaardigheden en/of assertiviteit:

Als je net dat stukje zelfvertrouwen mist om tijdens een bijeenkomst of in de klas je mening en ideeën vrij naar voren te brengen? Of als je het gevoel erkent dat je soms dichtklapt tijdens een intense discussie of een gesprek met je leeftijdsgenoten? Of heb je juist de neiging om soms te snel en net iets te fel te reageren? Assertiviteit is iets waar wij allemaal in meer of mindere mate tegenaan lopen. De manier waarop wij hiermee omgaan, wil nog wel eens verschillen. De één kiest voor een meer aanvallende en dominante houding, terwijl de ander juist meer in zichzelf gekeerd raakt en voor een meer afwachtende houding kiest. Op een laagdrempelige manier worden gesprekstechnieken aangeleerd en vaardigheden getraind door het uitvoeren van creatieve opdrachten.

Werkwijze:
In groepsverband voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 12 jaar (basisschool) en vanaf 12 tot en met 16 jaar (voortgezet onderwijs). Het zijn 8 bijeenkomsten van 1 1/2 uur. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en worden behandeldoelen opgesteld.

De therapie wordt gegeven in samenwerking met de school, zodat een veilige omgeving wordt gecreëerd voor het kind of de jongeren.

Thema’s:

Afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd kunnen we met de volgende thema’s aan de slag gaan:

 • Wie ben ik?;
 • Zelfvertrouwen versterken;
 • Contact leggen en vrienden maken (luisteren, een praatje maken);
 • Omgaan met pesten en internetpesten;
 • Lichaamstaal en een stevige houding aannemen;
 • Inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag;
 • Rustgevende technieken;
 • Het (her)kennen van je eigen kracht;
 • Opkomen voor jezelf (je mening geven);
 • Omgaan met emoties;
 • Omgaan met kritiek:
 • Ervaren en bewaken van je eigen grenzen (nee zeggen);
 • Hulp vragen en bieden;
 • Samenwerken, onderhandelen en afspraken nakomen.

Samenwerking met school:

Kinderen/jongeren kunnen zich vaak als gevolg van deze problemen moeilijker concentreren en de motivatie om te leren en naar school te gaan neemt af. Daarom kan in overleg met de school van het kind/de jongere gekeken worden of de beeldende therapie op school gegeven kan worden. Iedereen voelt zich immers veiliger in een bekende omgeving en het kind/de jongere wordt niet extra belast door de therapie onder schooltijd te geven.

 

 

91 thoughts on “Kinderen en jongeren

 1. Pingback: buy viagra
 2. Pingback: ivermectin 50 mg
 3. Pingback: viagra wirkung
 4. Pingback: partell pharmacy
 5. Pingback: flccc protocol
 6. Pingback: Anoniem
 7. Pingback: Anoniem
 8. Pingback: Anoniem
 9. Pingback: order ivermectin
 10. Pingback: order ivermectin
 11. Pingback: cialis goodrx
 12. Pingback: what is cialis
 13. Pingback: cialis price
 14. Pingback: cialis generic
 15. Pingback: cialis tablets
 16. Pingback: canadadrugs
 17. Pingback: 20 mg furosemide
 18. Pingback: ivermectin
 19. Pingback: ivermectin 0.5
 20. Pingback: drugs for sale
 21. Pingback: ivermectin 200
 22. Pingback: canadian cialis
 23. Pingback: ivermectin covid
 24. Pingback: ivermectin fda

Geef een reactie